1940-50 tals Vykort i färg
Stockholm - Skansen

Nedan så kan du titta på mina färgkort från 1940- och 50-talens Skansen i Stockholm.

Skansen invigdes den 11 oktober 1891. Namnet kommer från den skans som Karl XIV Johan lät uppföra åt sin son Oscar I att användas som lekplats, denna skans låg intill nuvarande Håsjöstapeln. Det första området omfattade marken kring Bollnästorget och Fågeldammarna med ingång via Hasselbacksporten, totalt 29 493 m2. 1892 utökades det med Belvedereområdet kring Bredablick, 174 411 m2, och området blev då mer än sex gånger så stort. Ytterligare markförvärv har gjorts under årets lopp, och området omfattar idag 30 hektar. Den räknas som djurpark sedan 1924 då Grillska donationen tillförde det nödvändiga kapitalet som krävdes för att kunna bygga det dåvarande aphuset (numera privatägda Skansen-akvariet nedanför Solliden), varpå Skansen uppnådde det artantal som då krävdes för att få räknas som djurpark.

Antalet kort är just nu:
97

Sidan senast uppdaterad: 2011-01-13

Byggnader (32) | Djur (43) | Folkdanslaget (9) | Platser (13)

BYGGNADER
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Skansen, Stockholm.
Oktorpsgården från Halland.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 483)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Skansen, Stockholm.
Bollnässtugan från Hälsingland.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 476)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Skansen, Stockholm.
Bollnässtugan från Hälsingland.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 480)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1964

Skansen, Stockholm.
Delsbogården från Hälsingland.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 470)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Skansen, Stockholm.
Delsbogården från Hälsingland.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 477)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Skansen, Stockholm.
Delsbogården från Hälsingland.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 478)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Skansen, Stockholm.
Delsbogården från Hälsingland.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 479)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Skansen, Stockholm.
Hornborgastugan, Västergötland.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 394)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1947

Skansen, Stockholm.
Hällestadsstapeln.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 211)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1943

Skansen, Stockholm.
Högloftet och Nyloftet.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 206)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1945

SKANSEN, STOCKHOLM.
Kyrkhultsstugan, Blekinge.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 305)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

SKANSEN, STOCKHOLM.
Kyrkhultsstugan, Blekinge.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 388)

Fotograf: G. Algård

Obegagnat

Skansen, Stockholm.
Kyrkhultsstugan från Blekinge.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 481)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Skansen, Stockholm.
Linberedningsverket.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 451)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

SKANSEN, STOCKHOLM.
Majstången vid Moragården.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 306)

Fotograf: Okänd

Postgånget, otydligt stämpling

Skansen, Stockholm.
Moragården.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Grafisk Konst, Stockholm.
(Nr: 210)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Skansen, Stockholm.
Ravlundagården, Skåne.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 395)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1951

Skansen, Stockholm.
Seglora kyrka.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 209)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

SKANSEN, STOCKHOLM.
Seglora kyrka.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 307)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Skansen, Stockholm.
Seglora kyrka, Västergötland.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 375)

Fotograf: Okänd

Postgånget, otydlig stämpling

Skansen, Stockholm.
Seglora kyrka från Västergötland.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 482)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Skansen, Stockholm.
Skogaholms herrgård.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 207)

Fotograf: Okänd

Postgånget, otydligt stämpling

Skansen, Stockholm.
Skogaholms herrgård.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 208)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

SKANSEN, STOCKHOLM.
Skogaholms herrgård, Närke.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 372)

Fotograf: G. Algård.

Obegagnat

Skansen, Stockholm.
Skogaholms herrgård från Närke.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 471)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Skansen, Stockholm.
Skogaholms herrgård från Närke.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 472)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Skansen, Stockholm.
Skogaholms herrgård från Närke.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 473)

Fotograf: G. Algård.

Obegagnat

Skansen, Stockholm.
Skogaholms herrgård från Närke.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 475)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Skansen, Stockholm.
Tottieska malmgården.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 373)

Fotograf: G. Algård.

Obegagnat

SKANSEN, STOCKHOLM.
Väderkvarn från Öland och Fatburen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 205)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1954

Skansen, Stockholm.
Vid spinnrocken i Älvrosgården, Härjedalen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 380)

Fotograf: G. Algård

Obegagnat

Skansen, Stockholm.
Vägen vid Älvrosgården.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 213)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

DJUR
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
SKANSEN, STOCKHOLM.
Björnbergen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 218)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1943 men plundrat

SKANSEN, STOCKHOLM.
Björnungar.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 214)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

SKANSEN, STOCKHOLM.
Björnungarna leka.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 264)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1952

SKANSEN, STOCKHOLM.
Björnungen matas.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 265)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

SKANSEN, STOCKHOLM.
Björnunge.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 312)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1950

SKANSEN, STOCKHOLM.
Björnungar.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 313)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

SKANSEN, STOCKHOLM.
Björnungar.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 314)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

SKANSEN, STOCKHOLM.
Björnungar.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 315)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

SKANSEN, STOCKHOLM.
Björnungar.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 354)

Fotograf: Okänd

Postgånget, otydlig stämpling

SKANSEN, STOCKHOLM.
Björnungar.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 357)

Fotograf: Okänd

Postgånget, otydlig stämpling

Skansen, Stockholm.
Från Björnberget.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 492)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1956

SKANSEN, STOCKHOLM.
Isbjörnar.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 216)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

SKANSEN, STOCKHOLM.
Isbjörnar.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 387)

Fotograf: G. Algård

Obegagnat

SKANSEN, STOCKHOLM.
Isbjörnar.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 393)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

SKANSEN, STOCKHOLM.
Isbjörn.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 287)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Skansen. Stockholm.
Isbjörnar.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Grafisk Konst, Stockholm.
(Nr: 556)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1959

SKANSEN, STOCKHOLM.
Isbjörnsunge.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 215)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

SKANSEN, STOCKHOLM.
Elefanterna Lunkentuss och Bambina.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 217)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Skansen, Stockholm.
Elefanterna Bambina och Fatima.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 489)

Fotograf: Okänd

Postgånget men plundrat

SKANSEN, STOCKHOLM.
Elefanterna bada.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 266)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Skansen, Stockholm.
Elefanten Bambina.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 353)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1949

Skansen, Stockholm.
Elefanten Bambina.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 378)

Fotograf: G. Algård

Obegagnat

Skansen, Stockholm.
Elefanten Bambina.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 379)

Fotograf: G. Algård

Obegagnat

Skansen, Stockholm.
Ridtur på elefanten Bambina.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 490)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Skansen, Stockholm.
Lodjur.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 358)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

SKANSEN, STOCKHOLM.
Sälarna matas.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 284)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

SKANSEN, STOCKHOLM.
Gråsäl.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 386)

Fotograf: G. Algård

Obegagnat

SKANSEN, STOCKHOLM.
Utter.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 286)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Skansen, Stockholm.
Varghona med ungar.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Grafisk Konst, Stockholm.
(Nr: 550)

Fotograf: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat

SKANSEN, STOCKHOLM.
Dovhjortshagen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 389)

Fotograf: G. Algård

Postgånget 1951

SKANSEN, STOCKHOLM.
Älgar.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 356)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1946

SKANSEN, STOCKHOLM.
Get med killingar.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 316)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

SKANSEN, STOCKHOLM.
Killingar.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 311)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1946 men plundrat

SKANSEN, STOCKHOLM.
Killingar.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 383)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1951

SKANSEN, STOCKHOLM.
Killingar.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 487)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

SKANSEN, STOCKHOLM.
Killing.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 488)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1953

SKANSEN, STOCKHOLM.
Killingar och fjällkokalv.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 283)

Fotograf: Studio Algård

Obegagnat

SKANSEN, STOCKHOLM.
Fågeldammen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 491)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

SKANSEN, STOCKHOLM.
Hägrar i boet.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 219)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Skansen, Stockholm.
Påfågel.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 390)

Fotograf: G. Algård

Obegagnat

Skansen, Stockholm.
Påfågel.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 407)

Fotograf: Okänd

Postgånget, otydlig stämpling

SKANSEN, STOCKHOLM.
Vit stork.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 381)

Fotograf: G. Algård

Obegagnat

Skansen, Stockholm.
Vit stork med ungar.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 391)

Fotograf: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat

FOLKDANSLAGET
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Skansen, Stockholm.
Folkdans på Moragården.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 448)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1966

Skansen, Stockholm.
Ringleksbarn.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 452)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1954

SKANSEN, STOCKHOLM.
Skansens folkdanslag.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 201)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1954

SKANSEN, STOCKHOLM.
Skansens folkdanslag. Dalarna.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 203)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1962

SKANSEN, STOCKHOLM.
Skansens folkdanslag. Väva vadmal.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 200)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

SKANSEN, STOCKHOLM.
Skansens folkdanslag. Väva vadmal.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 204)

Fotograf: Okänd

Postgånget, otydlig stämpling

SKANSEN, STOCKHOLM.
Skansens folkdanslag. Hambopolska.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 202)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1948

Skansen, Stockholm.
Spelmän framför Skogaholms herrgård.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 449)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Skansen, Stockholm.
Spelmän och ringleksbarn i Marknadsgatan.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 486)

Fotograf: Okänd

Postgånget, otydlig stämpling

PLATSER
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
SKANSEN, STOCKHOLM.
Balderslunden och Bredablicks torn.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 374)

Fotograf: Okänd

Postgånget, otydlig stämpling

HAZELIUSPORTEN SKANSEN, STOCKHOLM.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 162)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

VINTERBILD. HAZELIUSPORTEN, SKANSEN, STOCKHOLM.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 168)

Fotograf: Okänd

Postgånget, otydlig stämpling

Skansen, Stockholm.
Huvudingången.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 399)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

SKANSEN, STOCKHOLM.
Marknadsgatan och Seglora kyrka.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 212)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

SKANSEN, STOCKHOLM.
Restaurang Solliden.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 398)

Fotograf: G. Algård

Obegagnat

SKANSEN, STOCKHOLM.
Solliden.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 355)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

SKANSEN, STOCKHOLM.
Solliden.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 397)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Skansen, Stockholm.
Solliden.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: AB Grafisk Konst, Stockholm.
(Nr: 533)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1958

Skansen, Stockholm.
Från Solliden.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: AB Grafisk Konst, Stockholm.
(Nr: 280)

Fotograf: Studio Algård

Postgånget 1954

Skansen, Stockholm.
En solig vrå.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 396)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1954

Skansen, Stockholm.
Bland blommorna.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 377)

Fotograf: G. Algård

Obegagnat

SKANSEN, STOCKHOLM.
Vid Svandammen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst, Stockholm.
(Nr: 392)

Fotograf: G. Algård.

Postgånget 1953 men plundrat