SAS

Famgus Vykort

December 1 2011

Kungsgatan - Stockholm

Om denna sida

Kungsgatan är en paradgata genom stadsdelarna Norrmalm och Kungsholmen i Stockholms innerstad. Gatan löper i ost-västriktning från Birger Jarlsgatan vid Stureplan till Kungsholmsgatan och är cirka 1,5 kilometer lång.

Arkitekturen längs Kungsgatan domineras av påkostade byggnader uppförda huvudsakligen på 1910-, 1920- och 1930-talen, bland dem Oscarsteatern (invigd 1906), Myrstedt & Stern (invigd 1910), Konserthuset (invigd 1926) och Centrumhuset (invigd 1931).

Över Kungsgatan leder två valvbroar; Malmskillnadsbron och Regeringsgatans bro. Båda anlades i samband med att Kungsgatan grävdes genom Brunkebergsåsen och invigdes samtidigt med gatan 1911.

[Källa: Wikipedia]

***

Idén till denna websida kom när jag läste om att Kungsgatan skulle fira 100 års jubileum den 24 november 2011. Den 24/11 1911 invigdes nämligen Kungsgatans förlängning från Sveavägen ner till Stureplan.

Jag hade ett antal vykort från Kungsgatan redan i min ägo, men sedan idén slog rot har jag införskaffat ett antal nya. Jag hade också en slags röd tråd i mitt tänk runt sidan som har styrt nyinskaffandet. Denna röda tråd återspeglar sig i rubrikerna i innehållsförteckningen till vänster.

Totalt är det åtta sidor, inklusive denna, som med vykort skildrar Kungsgatan i ca 110 år. Jag har valt att låta vykorten tala, och således finns det ganska lite förklarande text. Där det finns text har jag angett källan, som i många fall är Wikipedia.

Varje vykort i sig berättar ju en egen historia. Detaljer i bilderna kan lätt leda tankarna in på sidospår. Där så har hänt finns länkar till yttterligare websidor. Jag har en idé att sätta ihop en "bakgrundsbank", ett sorts nätverk av websidor med varierande ämnen, där man som besökare kan vandra runt. Får se hur det blir med ...

Stockholm i november 2011

Leif Gustafsson

PS! Är du nyfiken på alla vykort jag har med tema "Kungsgatan i Stockholm" kan du klicka på länken nedan. Där visas vykorten sorterade per förlag. Här finner du väsentligen fler vykort än vad jag använt till temasidorna runt Kungsgatan.

Vykort från Kungsgatan i Stockholm


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Sagokonst A. B. i Stockholm.
Titel: Stockholm. Flygvy över Kungsgatan med Kungstornen och Konserthuset.
Nr: F 137.
Fotograf: Okänd.
Postgånget 1946.

Ca 1940.


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Sagokonst A. B. i Stockholm.
Titel: Stockholm. Flygfoto över Norrmalm med Kungstornen.
Nr: 445.
Fotograf: Okänd.
Obegagnat.

Ca 1940.


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av okänt förlag.
Titel:Parti av Stockholm med Kungl. Slottet i bakgrunden. Flygfoto.
Nr: 70134.
Fotograf: Okänd.
Postgånget 1939.

Ca 1935.

Kungstornen syns mitt i bilden till vänster. Den långa raka gatan till höger är Drottninggatan.