Sago-konst Vykort i färg
Signaturer: Nils Hansson

Nedan visas signerade vykort i färg från förlaget Sagokonst i det gamla formatet (14x9 cm). Med signerade menas vykort med motiv från namngivna konstnärer/illustratörer.

Status 2008-09-07:

Antalet kort är just nu:
6

Nils Hansson

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: SAGO-KONST A.B. Stockholm.
(Nr: 400)

Illustratör: Nils Hansson.

Obegagnat

Nils Hansson

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: SAGO-KONST A.B. Stockholm.
(Nr: 401)

Illustratör: Nils Hansson.

Obegagnat

Nils Hansson

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: SAGO-KONST A.B. Stockholm.
(Nr: 402)

Illustratör: Nils Hansson.

Postgånget 1962

Nils Hansson

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: SAGO-KONST A.B. Stockholm.
(Nr: 403)

Illustratör: Nils Hansson.

Obegagnat

Nils Hansson

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: SAGO-KONST A.B. Stockholm.
(Nr: 404)

Illustratör: Nils Hansson.

Obegagnat

Nils Hansson

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: SAGO-KONST A.B. Stockholm.
(Nr: 405)

Illustratör: Nils Hansson.

Obegagnat