Svenska Vykort
Jolin & Wilkensons förlag, Göteborg

Nedan så kan du titta på mina kort från Jolin & Wilkensons förlag i Göteborg. Efter hand har kortet utgetts i samarbete med Ultraförlaget. Jag samlar endast deras färgkort i det gamla formatet (14x9 cm).

Status 2012-08-05:

Antalet kort är just nu:
93

Jolin & Wilkenson, Göteborg

*** 87+5 egna av 96 möjliga numrerade ***
*** 1 onumrerat ***

1 2 3 4 5(x2) 6(x2) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17(x2) 18 19 20 21 22 23 24 25(x2) 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60(x2)
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92
93 94 95 96

Onumrerade: 1

Historik
Göteborg. Gustav Adolfs torg.

Kommentar

Nr: 1
Obegagnat

Göteborg. Kungsportsbron och Vallgraven.

Kommentar

Nr: 2
Obegagnat

Göteborg. Spegeldammen och Friluftscenen, Liseberg.

Kommentar

Nr: 3
Obegagnat

Göteborg. Spegeldammen och Värdshuset, Liseberg.

Kommentar

Nr: 4
Postgånget 1954

Göteborg. Trädgårdsföreningens Restaurant.

Kommentar

Nr: 5
Postgånget 1947

OBS! Samma nummer som följande kort!

Göteborg. Götaplatsen och Kungsportsavenyn.

Kommentar

Nr: 5
Postgånget men otydligt stämplat

OBS! Samma nummer som föregående kort!

Göteborg. Sjöfartsmuseet.

Kommentar

Nr: 6
Obegagnat

OBS! Samma nummer som följande kort!

Göteborg. Trädgårdsföreningen.

Kommentar

Nr: 6
Obegagnat

OBS! Samma nummer som föregående kort!

Göteborg. Hamnen.

Kommentar

Nr: 7
Obegagnat

Göteborg. Hamnen.

Kommentar

Nr: 8
Obegagnat

Göteborg. Fiskhamnen.

Kommentar

Nr: 9
Obegagnat

Göteborg. John Ericssons staty.

Kommentar

Nr: 10
Postgånget 1955

Göteborg. Götaplatsen med Konstmuseet och Milles "Poseidon".

Kommentar

Nr: 11
Postgånget 1949

Göteborg. Stadsbiblioteket.

Kommentar

Nr: 12
Obegagnat

Göteborg. Stadsteatern.

Kommentar

Nr: 13
Obegagnat

Göteborg. Skansen Kronan.

Kommentar

Nr: 14
Obegagnat

Göteborg. Vasaplatsen.

Kommentar

Nr: 15
Skrivet men ej postgånget

Göteborg. Vita bandet i Slottsskogen.

Kommentar

Nr: 16
Postgånget 1950

Göteborg. Botaniska Trädgården.

Kommentar

Nr: 17
Postgånget 1947

Göteborg. Botaniska Trädgården.

Kommentar

Nr: 17
Postgånget 1953

Ultraförlaget

Göteborg. Näckrosdammen i Lorensbergsområdet.

Kommentar

Nr: 18
Obegagnat

Göteborg. Gustav Adolfs torg.

Kommentar

Nr: 19
Obegagnat

Göteborg. Drottningtorget.

Kommentar

Nr: 20
Obegagnat

Göteborg. Hamnen.

Kommentar

Nr: 21
Obegagnat

Göteborg. Norra och Södra Hamngatorna.

Kommentar

Nr: 22
Postgånget 1951

Göteborg. Tore Strindbergs Järnbrunnen.

Kommentar

Nr: 23
Postgånget 1950

Göteborg. Kungsportsbron och Paddan.

Kommentar

Nr: 24
Obegagnat

Göteborg. Trädgårdsföreningens Restaurant.

Kommentar

Nr: 25
Obegagnat

Göteborg. Trädgårdsföreningens Restaurant.

Kommentar

Nr: 25
Obegagnat

Ultraförlaget

Göteborg. Övre Dammen, Slottsskogen.

Kommentar

Nr: 26
Obegagnat

Göteborg. Långedrag.

Kommentar

Nr: 27
Postgånget 1950

Göteborg. Posthuset.

Kommentar

Nr: 28
Postgånget 1953

Göteborg. Högskolan.

Kommentar

Nr: 29
Postgånget 1962

Göteborg. Långedrag.

Kommentar

Nr: 30
Obegagnat

Göteborg. Kungsportsplatsen och Ö. Hamngatan.

Kommentar

Nr: 31
Postgånget 1960

Göteborg. Konserthallen, Liseberg.

Kommentar

Nr: 33
Obegagnat

Göteborg. Trädgårdsföreningen.

Kommentar

Nr: 34
Postgånget men plundrat

Göteborg. Hamnen med "Gripsholm" på utgående.

Kommentar

Nr: 35
Obegagnat

Göteborg. Götaplatsen.

Kommentar

Nr: 36
Obegagnat

Ultraförlaget

Göteborg. Hamnen med M/S "Stockholm" och M/S Saga.

Kommentar

Nr: 37
Postgånget 1951, men plundrat

Ultraförlaget

Göteborg. Kungsportsplatsen och Östra Hamngatan.

Kommentar

Nr: 38
Obegagnat

Ultraförlaget

Göteborg. Kungsportsbron och "Paddan".

Kommentar

Nr: 39
Obegagnat

Ultraförlaget

Göteborg. Lilla Dammen, Slottsskogen

Kommentar

Nr: 40
Obegagnat

Ultraförlaget

Göteborg. Tore Strindbergs Järnbrunnen och Folkets Hus.

Kommentar

Nr: 41
Postgånget 1952

Göteborg. Trädgårdsföreningen.

Kommentar

Nr: 42
Postgånget 1950

Ultraförlaget

Göteborg. Björngårdsvillan, Slottsskogen.

Kommentar

Nr: 43
Obegagnat

Göteborg. Kungsportsplatsen.

Kommentar

Nr: 44
Obegagnat

Göteborg. Kungstorget.

Kommentar

Nr: 45
Obegagnat

Göteborg. Kungsportsplatsen och Stora Teatern.

Kommentar

Nr: 46
Postgånget 1955

Ultraförlaget

Göteborg. Konserthuset.

Kommentar

Nr: 48
Obegagnat

Ultraförlaget

Göteborg. Hotel Park Avenue.

Kommentar

Nr: 49
Obegagnat

Ultraförlaget

Göteborg. Gustav Adolfs torg.

Kommentar

Nr: 50
Obegagnat

Ultraförlaget

Göteborg. Gustav Adolfs torg och Stora Hamnkanalen.

Kommentar

Nr: 51
Postgånget 1963

Ultraförlaget

Göteborg. Gustav Adolfs torg

Kommentar

Nr: 52
Obegagnat

Ultraförlaget

Göteborg. Brunnsparken.

Kommentar

Nr: 53
Skrivet

Ultraförlaget

Göteborg. Hamnen.

Kommentar

Nr: 54
Obegagnat

Ultraförlaget

Göteborg. Hamnen.

Kommentar

Nr: 55
Postgånget 1954

Ultraförlaget

Göteborg. Hamnen.

Kommentar

Nr: 56
Obegagnat

Ultraförlaget

Göteborg. Hamnen och Sjömanstornet.

Kommentar

Nr: 57
Postgånget 1958

Ultraförlaget

Färgfoto: T Lindeberg

Göteborg. Fiskhamnen.

Kommentar

Nr: 58
Obegagnat

Ultraförlaget

Göteborg. Fiskhamnen.

Kommentar

Nr: 59
Obegagnat

Ultraförlaget

Göteborg. Långedrag.

Kommentar

Nr: 60
Obegagnat

Ultraförlaget

Göteborg. Långedrag.

Kommentar

Nr: 60
Postgånget 1956

Ultraförlaget

Göteborg. Stadsteatern.

Kommentar

Nr: 61
Obegagnat

Postgånget 1958

Göteborg. Högskolan.

Kommentar

Nr: 62
Obegagnat

Ultraförlaget

Göteborg. Skansen Kronan.

Kommentar

Nr: 63
Obegagnat

Ultraförlaget

Göteborg. Masthuggskyrkan från Kampanilen

Kommentar

Nr: 64
Postgånget 1952

Ultraförlaget

Göteborg. Trädgårdsföreningen.

Kommentar

Nr: 66
Obegagnat

Ultraförlaget

Göteborg. Trädgårdsföreningens Restaurant.

Kommentar

Nr: 67
Obegagnat

Ultraförlaget

Göteborg. Vita Bandet, Slottskogen.

Kommentar

Nr: 68
Postgånget 1955

Ultraförlaget

Göteborg. Liseberg. Friluftscenen i kvällsbelysning

Kommentar

Nr: 70
Obegagnat

Ultraförlaget

Göteborg. Entrén, Liseberg

Kommentar

Nr: 71
Postgånget

Ultraförlaget

Göteborg. Parkmotiv, Liseberg

Kommentar

Nr: 72
Postgånget 1957

Ultraförlaget

Göteborg. Liseberg

Kommentar

Nr: 73
Obegagnat

Ultraförlaget

Göteborg. Konserthallen och Spegeldammen, Liseberg

Kommentar

Nr: 74
Obegagnat

Ultraförlaget

Göteborg. "Vita gången", Liseberg

Kommentar

Nr: 75
Obegagnat

Ultraförlaget

Göteborg. Lisebergsbadet.

Kommentar

Nr: 76
Postgånget 1952

Ultraförlaget

Göteborg. Värdshuset och Konserthallen, Liseberg

Kommentar

Nr: 77
Obegagnat

Ultraförlaget

Göteborg
Götaplatsen med Stadsteatern och Hotel Park Avenue.

Kommentar

Nr: 78
Postgånget men otydligt stämplat

Ultraförlaget

Göteborg. Torslanda

Kommentar

Nr: 80
Postgånget 1952

Ultraförlaget

Göteborg. Liseberg. Konserthallen i kvällsbelysning.

Kommentar

Nr: 81
Postgånget 1954

Ultraförlaget

OBS: Notera den förtryckta baksidan angående agentens besök till Hindesmoths Pappershandel i Landskrona.

Göteborg. Västanfläkts Turiststation.

Kommentar

Nr: 82
Obegagnat

Ultraförlaget

Göteborg. Konstmuseet och Poseidon.

Kommentar

Nr: 84
Obegagnat

Ultraförlaget

Göteborg. Götaplatsen och Park Avenue Hotel

Kommentar

Nr: 86
Obegagnat

Ultraförlaget

Göteborg. Näckrosdammen i Lorensbergsområdet.

Kommentar

Nr: 87
Postgånget men plundrat

Ultraförlaget

Göteborg. Vasaplatsen.

Kommentar

Nr: 88
Obegagnat

Ultraförlaget

Göteborg. Norra och Södra Hamngatorna

Kommentar

Nr: 89
Obegagnat

Ultraförlaget

Göteborg. Drottningtorget

Kommentar

Nr: 90
Obegagnat

Ultraförlaget

Göteborg. Vallgraven och "Paddan"

Kommentar

Nr: 92
Obegagnat

Ultraförlaget

Färgfoto: Torkel Lindeberg

Göteborg. Hamnen från Navigationsskolan

Kommentar

Nr: 93
Postgånget men plundrat

Ultraförlaget

Färgfoto: Lindeberg

Göteborg. Hamnen från inloppet

Kommentar

Nr: 94
Postgånget 1996

Ultraförlaget

Färgfoto: Torkel Lindeberg

Göteborg. Gustaf Adolfs torg

Kommentar

Nr: 96
Obegagnat

Ultraförlaget

Färgfoto: Torkel Lindeberg

Jolin & Wilkenson, Göteborg

Onumrerade: 1

Metodistkyrkans Teologiska Skola.

Kommentar

Onumrerat
Obegagnat

Förtryckt baksida med följande text:

Såsom representanter för Metodistkyrkans Teologiska Skola bringa vi varmaste lyckönskningar på högtidsdagen.
Samtidigt vilja vi erinra om skoans avgörande betydelse för arbetet inom vår kyrka i hemland och på missionsfält. Väl utbildade förkunnare, som stå under Andens ledning, och som kunna gå före Guds folk i det heliga kriget mot synd och ondska, är vad skolan vill ge.
Vi rikta därför en enträgen vädjan till Eder att ihågkomma vår skola med förböner och kärlekens gåvor. Varje bidrag mottages med tacksamhet. Det sändes bäst per postgiro 46481, Metodistkyrkans Teologiska Skola, Överås, Göteborg.

G. Henriksson ordf.
Axel Lager kassör.