Kanadagås - Canada Goose
(Branta canadensis)
VC
Råstasjöns naturreservat, Solna (Uppland)
23 april 2022

***

VC
Ågestasjön, Orlångens naturreservat, Huddinge (Södermanland)
18 april 2022

***

VC
Fysingens naturreservat, Sigtuna (Uppland)
28 april 2021

***

VC
Råstasjöns naturreservat, Solna (Uppland)
8 maj 2019

***

VC
Råstasjöns naturreservat, Solna (Uppland)
19 mars 2019

***

VC
Råstasjöns naturreservat, Solna (Uppland)
19 mars 2019

***

VC
Råstasjön, Solna (Uppland)
17 juni 2018

***

VC
Sandemar (Södermanland)
16 maj 2017

***

VC
Råstasjön, Solna (Uppland)
6 maj 2017

***

VC
Råstasjön, Solna (Uppland)
6 maj 2017

***

VC
Råstasjön, Solna (Uppland)
6 maj 2017

***

VC
Råstasjön, Solna (Uppland)
22 juni 2016

***

VC
Råstasjön, Solna (Uppland)
6 juni 2015

***

VC
Råstasjön, Solna (Uppland)
6 juni 2015

***

VC
Råstasjön, Solna (Uppland)
6 juni 2015

***

VC
Råstasjön, Solna (Uppland)
9 maj 2015

***

VC
Råstasjön, Solna (Uppland)
9 maj 2015

***

VC
Råstasjön, Solna (Uppland)
9 maj 2015

***

VC
Råstasjön, Solna (Uppland)
9 maj 2015

***

VC
Råstasjön, Solna (Uppland)
9 maj 2015

***

VC
Råstasjön, Solna (Uppland)
9 maj 2015

***

VC
Råstasjön, Solna (Uppland)
9 maj 2015

***

VC
Råstasjön, Solna (Uppland)
9 maj 2015

***

VC
Angarnsjöängen (Uppland)
14 mars 2015

***

VC
Hjälstaviken (Uppland)
8 mars 2015

***

VC
Hjälstaviken (Uppland)
8 mars 2015

***

VC
Råstasjön, Solna (Uppland)
31 januari 2015

***

VC
Sandemar (Södermanland)
7 juli 2013

***

VC
Torshamns udde (Blekinge)
11 maj 2013

***

VC
Kanaanbadet (Uppland)
3 juni 2011

***

VC
Kanaanbadet (Uppland)
3 juni 2011