Gråbröstad storsvala - Grey-breasted Martin
(Progne chalybea)
VC
Hamnen, Buenos Aires (Argentina)
5 november 2018

***

VC
Hamnen, Buenos Aires (Argentina)
5 november 2018

***

VC
Hamnen, Buenos Aires (Argentina)
5 november 2018