Skärfläcka - Pied Avocet
(Recurvirostra avosetta)
VC
Eckelsudde (Öland)
27 maj 2017

***

VC
Eckelsudde (Öland)
27 maj 2017

***

VC
Eckelsudde (Öland)
27 maj 2017

***

VC
Eckelsudde (Öland)
27 maj 2017

***

VC
Eckelsudde (Öland)
5 maj 2016

***

VC
Eckelsudde (Öland)
5 maj 2016

***

VC
Närsholmen (Gotland)
29 juni 2013

***

VC
Furillen (Gotland)
28 juni 2013

***

VC
Furillen (Gotland)
28 juni 2013

***

VC
Furillen (Gotland)
28 juni 2013

***

VC
Furillen (Gotland)
28 juni 2013

***

VC
Furillen (Gotland)
28 juni 2013