Sånglärka - Eurasian Skylark
(Alauda arvensis)
VC
Ölands södra udde (Södermanland)
25 maj 2017

***

VC
Blacksta - sluttningen ovan Nyckelsjön (Södermanland)
15 mars 2017

***

VC
Stenåsabadet (Öland)
7 maj 2016

***

VC
Stenåsabadet (Öland)
7 maj 2016

***

VC
Hjälstaviken (Uppland)
5 juli 2015

***

VC
Hjälstaviken (Uppland)

***

VC
Hjälstaviken (Uppland)
27 juni 2015