Spillkråka - Black Woodpecker
(Dryocopus martius)
VC
Stora Bryggan vid Säbysjön, Västra Järvafältets naturreservat, Järfälla (Uppland)
26 februari 2021

***

VC
Lännaskogens naturreservat, Huddinge (Södermanland)
5 juli 2018

***

VC
Lännaskogens naturreservat, Huddinge (Södermanland)
5 juli 2018

***

VC
Rocksta, Norra Järvafältet (Uppland)
10 april 2016

***

VC
Skogsön (Uppland)
16 juli 2015

***

VC
Skogsön (Uppland)
16 juli 2015

***

VC
Skogsön (Uppland)
16 juli 2015