Gärdsmyg - Eurasian Wren
(Troglodytes troglodytes)
VC
Råstasjöns naturreservat, Solna (Uppland)
23 april 2022

***

VC
Nackareservatet, Stockholm (Södermanland)
12 mars 2019

***

VC
Fiby urskog, Uppsala (Uppland)
19 april 2018

***

VC
Morlanda naturreservat (Bohuslän)
27 juni 2017

***

VC
Golfängarna, Sundbyberg (Uppland)
22 april 2016

***

VC
Golfängarna, Sundbyberg (Uppland)
22 april 2016

***

VC
Golfängarna, Sundbyberg (Uppland)
22 april 2016

***

VC
Råstasjön, Solna (Uppland)
22 februari 2016

***

VC
Råstasjön, Solna (Uppland)
22 januari 2016

***

VC
Råstasjön, Solna (Uppland)
19 januari 2016

***

VC
Sandemar (Södermanland)
29 december 2015

***

VC
Råstasjön, Solna (Uppland)
25 januari 2015

***

VC
Råstasjön, Solna (Uppland)
25 januari 2015

***

VC
Råstasjön, Solna (Uppland)
25 januari 2015