Stenknäck - Hawfinch
(Coccothraustes coccothraustes)
VC
Råstasjöns naturreservat, Solna (Uppland)
11 april 2021

***

VC
Råstasjön, Solna (Uppland)
15 april 2018

***

VC
Golfängarna, Sundbyberg (Uppland)
6 maj 2017

***

VC
Rosersbergs slott (Uppland)
12 februari 2017

***

VC
Matningen N Säby gård, Norra Järvafältet (Uppland)
10 april 2016

***

VC
Golfängarna, Sundbyberg (Uppland)
5 februari 2016

***

VC
Golfängarna, Sundbyberg (Uppland)
5 februari 2016

***

VC
Golfängarna, Sundbyberg (Uppland)
5 februari 2016

***

VC
Isbergavägen, Herrängen (Södermanland)
6 april 2014

***

VC
Isbergavägen, Herrängen (Södermanland)
6 april 2014