Lilabröstad blåkråka - Lilac-breasted Roller
(Coracias caudatus)
VC
Kruger National Park, Mpumalanga (Sydafrika)
1 januari 2011

***

VC
Kruger National Park, Mpumalanga (Sydafrika)
1 januari 2011

***

VC
Kruger National Park, Mpumalanga (Sydafrika)
1 januari 2011