Fregatidae - Frigatebirds - Fregattfåglar
Fregata minor - Great Frigatebird - Större fregattfågel
Sverigelistan - SWE
Skån
Blek
Smål
Ölan
Gotl
Hall
Bohu
Dals
Vägö
Närk
Östg
Södm
Uppl
Väsm
Värm
Dala
Gäst
Häls
Mede
Ånge
Väbo
Nobo
Härj
Jämt
Lapp
North America
South America
Eurasia
Africa
Australasia
Antarctica
Atlantic/Arctic Ocean
Pacific Ocean
Indian Ocean
Picture is taken February 4 2013 at San Cristóbal Island, Galapagos Islands, Ecuador.
VC
More pictures!
FIRST OBSERVATIONS

Pacific Ocean: 2013-February 1 at Santa Cruz Island, Galápagos Islands, Ecuador.