Diomedeidae - Albatrosses - Albatrosser
Phoebastria irrorata - Waved Albatross - Galápagosalbatross
Sverigelistan - SWE
Skån
Blek
Smål
Ölan
Gotl
Hall
Bohu
Dals
Vägö
Närk
Östg
Södm
Uppl
Väsm
Värm
Dala
Gäst
Häls
Mede
Ånge
Väbo
Nobo
Härj
Jämt
Lapp
North America
South America
Eurasia
Africa
Australasia
Antarctica
Atlantic/Arctic Ocean
Pacific Ocean
Indian Ocean
Birds of the Western Palearctic - BWP
Picture is taken February 3 2013 at Española Island, Galápagosöarna, Ecuador.
VC
More pictures!
FIRST OBSERVATION

Pacific Ocean: 2013-February 3 at Española Island, Galápagosöarna, Ecuador.

Diomedea sanfordi - Northern Royal Albatross - Nordlig kungsalbatross
Sverigelistan - SWE
Skån
Blek
Smål
Ölan
Gotl
Hall
Bohu
Dals
Vägö
Närk
Östg
Södm
Uppl
Väsm
Värm
Dala
Gäst
Häls
Mede
Ånge
Väbo
Nobo
Härj
Jämt
Lapp
North America
South America
Eurasia
Africa
Australasia
Antarctica
Atlantic/Arctic Ocean
Pacific Ocean
Indian Ocean
Birds of the Western Palearctic - BWP
Picture is taken January 26 2020 at Albatross Centre, Otago Peninsula, Otago, New Zealand.
VC
More pictures!
FIRST OBSERVATION

Pacific Ocean: 2020-January 26 at Albatross Centre, Otago Peninsula, Otago, New Zealand.

Thalassarche melanophris - Black-browed Albatross - Svartbrynad albatross
Sverigelistan - SWE
Skån
Blek
Smål
Ölan
Gotl
Hall
Bohu
Dals
Vägö
Närk
Östg
Södm
Uppl
Väsm
Värm
Dala
Gäst
Häls
Mede
Ånge
Väbo
Nobo
Härj
Jämt
Lapp
North America
South America
Eurasia
Africa
Australasia
Antarctica
Atlantic/Arctic Ocean
Pacific Ocean
Indian Ocean
Birds of the Western Palearctic - BWP
Picture is taken November 11 2018 at the Beagle Channel, Ushuaia, Argentina.
VC
More pictures!
FIRST OBSERVATION

South America: 2018-November 11 at the Beagle Channel, Ushuaia, Argentina.