Skärpiplärka - Rock Pipit
(Anthus petrosus)
VC
Utö (Södermanland)
25 juli 2017

***

VC
Lilla Karlsö (Gotland)
1 juli 2013

***

VC
Lilla Karlsö (Gotland)
1 juli 2013

***

VC
Stora Karlsö (Gotland)
27 juni 2013

***

VC
Stora Karlsö (Gotland)
27 juni 2013