YRKEN

Sidan senast uppdaterad den 21 november 2020

När man släktforskar så kommer man ofrånkomligen i kontakt med en mängd olika yrken. På den här sidan grupperar vi de olika personerna som är aktuella i vår forskning in i olika kategorier, allt för att ge oss själva och andra en möjlighet att lättare hitta i den mängd namn det snart blir.

För all kvalificera till listan så måste det vara en person som antingen direkt är vår ana, eller son/dotter/måg/sonhustru till vår ana, eller barnbarn eller barnbarns respektive.

Observera dock att vi EXKLUDERAT alla bönder, torpare, statare, drängar och pigor.

Följ länkarna nedan gör att kommer till de olika yrkeskategorierna där du finner de enskilda personerna.

FOGDAR | LÄNSMÄN

HANDELSMÄN | HANTVERKARE | KYRKAN | LANTMÄTARE | MILITÄRER | POSTVÄSENDET | SMEDER

FOGDAR

xxx

LÄNSMÄN

Följande har vi stött på hittills.

HOFFRENIUS
Henrik
???
17xx-17xx
???
17xx-17xx
Kronolänsman
Info: [1], [2] ...
Bild: [1], [2] ...

HANTVERKARE

Följande har vi stött på hittills:

GÖRDELMAKARE | HOVSLAGARE | MURARE | SKOMAKARE | SKRÄDDARE | STRUMPVÄVARE | VAGNMAKARE

***

GÖRDELMAKARE

Namn Bostadsort Verksam CV Källa Ana
GRAU
Henrik
16xx-1671
Tyska församlingen
Stockholm
16xx-1671 Gördelmakarmästare
Ålderman i gördelmakarämbetet
Bouppteckning BG X:243
fm mm mf
fm ff
GRAU
Henrik Henriksson
1667-17xx
Tyska församlingen
Stockholm
??? Gördelmakarmästare
Ålderman i gördelmakarämbetet
--- BG IX:122
fm mm mf
fm f
MUTH
Karl
16xx-1704
Tyska församlingen
Stockholm
16xx-1704 Gördelmakare --- BG X:244
fm mm mf
fm mf

HOVSLAGARE

BEFVE
Peter
???
17xx-17xx
Stockholm
17xx-17xx
Hovslagare
Info: [1], [2] ...
Bild: [1], [2] ...
NESSING
Johan Martin
???
17xx-17xx
Stockholm
17xx-17xx
Hovslagare
Info: [1], [2] ...
Bild: [1], [2] ...

SKOMAKARE

FÄDER
Johan
Tyskland?
16xx-1676
Stockholm
16xx-1676
Skomakarmästare
Info: [1], [2] ...
Bild: [1], [2] ...
Barbros anor
XI:486

VAGNMAKARE

RYST
Peter
???
16xx-1750
Stockholm
17xx-17xx
Vagnmakare
Mästare???
Info: [1], [2] ...
Bild: [1], [2] ...
SCHÖNHOFF
Johan
Tyskland?
16xx-1750
Stockholm
17xx-1750
Vagnmakare
Mästare
Info: [1], [2] ...
Bild: [1], [2] ...
SCHÖNHOFF
Johan Fredrik
Stockholm, Tyska
1733-1771
Stockholm
17xx-1771
Vagnmakare
Mästare???
Info: [1], [2] ...
Bild: [1], [2] ...
ÅNGSTRÖM
Andreas
???
17xx-17xx
Stockholm
17xx-17xx
Vagnmakare
Mästare???
Info: [1], [2] ...
Bild: [1], [2] ...

MILITÄRER

ARMÉN

Jämtlands Fältjägarregemente

Namn Bostadsort Tj. tid Nummer & tjänst Källa Ana
PILEFELT
Kristoffer Larsson
c1659-1731
Okänd 1682-1718 Kavallerikompaniet
Korpral
Kvartermästare
Kornett
[Lewenhaupt] BG IX:58
ff mm mf
fm f
ÖVERMAN
Enar Eriksson
16xx-1719
Solberg,
Brunflo sn,
Jämtland
1686-1719
Död i
tjänsten
Kavallerikompaniet
Ryttare #58
GMR [1692]
GMR [1720]
BG VIII:26
ff mm ff
mf
BÅNG
Olof Jönsson
16xx-1721
Lund,
Brunflo sn,
Jämtland
17xx-1721
Död i
tjänsten
Kavallerikompaniet
Ryttare #62
GMR 1711
GMR 1717
GMR 1728
BG VIII:31
ff mm mm
ff
LITZ
Karl Zakariasson
c1656-1737
Kaxås,
Offerdal sn,
Jämtland
1691-1728 Överstelöjtnantens kompani
Dragon #10, #29
GMR 1692
GMR 1728
BG IX:59
ff mm mf
mf f
LITZ
Gunnar Karlsson
1698-1742
Kaxås,
Offerdal sn,
Jämtland
1715-1742
Död i
tjänsten
Överstelöjtnantens kompani
Dragon #33
GMR 1715
GMR 1745
BG VIII:30
ff mm mf
mf
RENSTRÖM
Nils Mårtensson
1751-1789
Sikås,
Hammerdal sn,
Jämtland
1773-1789
Död i
tjänsten
Förste Majorens kompani
Dragon #87
GMR 1777
GMR 1787
GMR 1797
BG VI:6
ff mf mf
HALLSKOG
Mårten Jönsson
1685-17xx
Hallen,
Hammerdal sn,
Jämtland
17xx-1715
1725-1734
Förste Majorens kompani
Dragon #91
Dragon #93
GMR BG VIII:22
ff mf mf
mf
LOK
Sven Månsson
1772-1860
Bleka,
Lockne sn,
Jämtland
1792-1805 Brunflo kompani
Dragon #6
GMR 1797
GMR 1806
BG V:1
ff ff f
RASK
Nils Svensson
1801-18xx
Haga,
Lockne sn,
Jämtland
1823-1828 Brunflo kompani
Fältjägare #40, #41
Hornblåsare
GMR 1826
GMR 1831
BG V:1
ff ff bror
NORD
Mats Olofsson
1779-1850
Skylnäs,
Revsund sn,
Jämtland
1798-1815 Brunflo kompani
Dragon #47

GMR 1802
GMR 1817

BG V:3
ff mf f
LINDGREN
Magnus (Måns) Svensson
1803-1893
Börön,
Lockne sn,
Jämtland
1820-18xx Brunflo kompani
Fältjägare #68
Korpral
GMR 1826 BG IV:1
ff ff
HELLBERG
Mats Matsson
1726-1806
Hälle,
Brunflo sn,
Jämtland
1743-1787 Brunflo kompani
Dragon #78
GMR 1745
GMR 1748
GMR 1787
BG VII:15
ff mm mf
f

Kronobergs Regemente

Namn Bostadsort Tj. tid Nummer & tjänst Källa Ana
SÄLL
Magnus Nilsson
1791-1866
Säljeryds Smedsgård,
Östra Torsås sn,
Småland
1810-1839 Livkompaniet
Soldat #137
--- LG VI:6
ff mf mf

Livregementets Grenadjärskår

Namn Bostadsort Tj. tid Nummer & tjänst Källa Ana
TVETSTEDT
Lars NN
1802-18xx
Tveta,
Himmeta sn,
Västmanland
1823-18xx Konghälla kompani
Grenadjär #63
GMR 1834 BG VI:25
mm ff f
svåger

Närke och Värmlands Regemente

Namn Bostadsort Tj. tid Nummer & tjänst Källa Ana
1) KOFT
2) GLANSBERG
Lars Persson
1755-1790
1) Koftesta soldattorp,
2) ???
Glanshammar sn,
Närke
1775-1777
1777-1790
Död i
tjänsten
Örebro kompani
1) Soldat #54
2) Korpral #28
GMR 1777
GMR 1780
GMR 1792
BG VI:30
mm mf mf

Smålands Husar Regemente

Namn Bostadsort Tj. tid Nummer & tjänst Källa Ana
SPJUT
Nils NN
1764-1809
Dragontorpet u/ Ingelstads Sjögård,
Östra Torsås sn,
Småland
1791-1809
Död i
tjänsten
Sekundär Majorens kompani
Ryttare #79
--- LG VII:11
ff mf mf f

***

Savolaks Regemente

Namn Bostadsort Tj. tid Nummer & tjänst Källa Ana
HOFFRÉN
Jakob Henriksson
17xx-17xx
Okänd Okänd Löjtnant [Runeberg] LG IX:137
mf ff mf ff
bror
HOFFRÉN
Johan Henriksson
17xx-17xx
Okänd Okänd Löjtnant [Runeberg] LG IX:137
mf ff mf ff
bror

FLOTTAN

Bohus Första Båtsmanskompani

Namn Bostadsort Tj. tid Nummer & tjänst Källa Ana
CORIDON
Kristian Karlsson
(son till #40)
1820-1898
Tjärna,
Stenkyrka sn,
Bohuslän
1844-1864 Båtsman #29 GMR 1849, 1854, 1859, 1864

BG V:12
mf mm f

son

NÄBB
Karl Fredrik Johansson
1792-1858
Tjärna,
Stenkyrka sn,
Bohuslän
1812-1844
Fick pension
Båtsman #40 GMR 1824, 1839, 1844

BG V:12
mf mm f

Bohus Andra Båtsmanskompani

Namn Bostadsort Tj. tid Nummer & tjänst Källa Ana
HAMMAR
Olof Bengtsson
1767-1810
Lirås,
Stenkyrka sn,
Bohuslän
1790-1810
Död i
tjänsten
Båtsman #81 GMR 1810

BG VI:18
mf ff mf

2:a Norrlands 1:a Båtsmanskompani

Namn Bostadsort Tj. tid Nummer & tjänst Källa Ana
DYHN
Anders Nilsson
1784-1848
Dynäs,
Gudmundrå sn,
Ångermanland
1810-1843
Avsked som
gratialist
Båtsman #43   LG VII:13
ff mm ff
bror
DYHN
Mårten Andersson
1819-1851
Dynäs,
Gudmundrå sn,
Ångermanland
1843-1851 Båtsman #43   LG VII:13
ff mm ff
brorson
SJÖMAN
Daniel Eriksson
16xx-1742
Gumås,
Gudmundrå sn,
Ångermanland
1736-1742
Död i
tjänsten
Båtsman #45 --- LG IX:55
ff mm fm mf
svåger
GROTH
Erik Nilsson
16xx-1710
Gumås,
Gudmundrå sn,
Ångermanland
1691-1710
Död i
tjänsten
Båtsman #47 --- LG IX:53
ff mm fm ff f
GROT
Israel Israelsson
1698-1742
Å,
Gudmundrå sn,
Ångermanland
1717<1725
Avsked
Båtsman #47 Olof G Strömbergs
båtsmansdatabas
LG X:114
ff mm mf
ff mf
svåger
ASK
Daniel Danielsson
1730-1758
Ramsjö,
Högsjö sn,
Ångermanland
1753-1758
Död i
tjänsten
Båtsman #60 --- LG IX:54
ff mm fm fm
svåger
ASK
Anders Andersson
1736-1771
Ramsjö,
Högsjö sn,
Ångermanland
1759-1771
Död i
tjänsten
Båtsman #60 --- LG IX:54
ff mm fm fm
svåger

2:a Norrlands 2:a Båtsmanskompani

Namn Bostadsort Tj. tid Nummer & tjänst Källa Ana
KLOCKARE
Lars Olofsson Bergmark
1787-1865
Yttered,
Skog sn,
Ångermanland
1812-1824 Båtsman #3 [Flottans arkiv] BG V:7
fm mf f

Tjusts Båtsmanskompani

Namn Bostadsort Tj. tid Nummer & tjänst Källa Ana
1) QVIST
2) HJORT
Johan Esbjörnsson
1736-1790
1) Solliden, 2) Staberg,
Odensvi sn,
Småland
1766-1774
1774-1790
Död i
tjänsten
Båtsman #78
1) Fördubbling
2) Ordinarie
GMR 1761
Flottans arkiv
LG VII:25
fm mf ff
f

KYRKAN

Här delar vi upp det i präster och klockare, allt listat per stift.

Dioceses of Church of Sweden

PRÄSTER I LINKÖPINGS STIFT

Namn Född Tjänst Församling Herdaminne e. dy. Ana
KINDAHL
Erik Andersson
1706-1773
Bjärkeryd,
Kisa sn,
Östergötland
1) Komminister?
1742-1753
2) Kyrkoherde
1753-1763
3) Kyrkoherde
1763-1773
1) Kuddby
2) Kristberg
3) Östra Husby
--- LG IX:79
fm ff mm mf
bror
LIDÉN
Henrik Jakobsson
1697-1752
Lida,
Kvillinge sn,
Östergötland
Komminister
1725-1752
Örtomta --- LG X:182
fm mf mf
mf m bror
LIDÉN
Martin Jakobsson
1700-1769
Lida,
Kvillinge sn,
Östergötland
1) Kyrkoherde
1739-1755
2) Prost
1755-1766
3) Kontraktsprost
1766-1769
1-2) Slaka
3) Hammarkinds kontrakt
--- LG X:182
fm mf mf
mf m bror
LIDÉN
Samuel Jakobsson
1706-1777
Lida,
Kvillinge sn,
Östergötland
Komminister
1757-1777
Edshult --- LG X:182
fm mf mf
mf m bror

PRÄSTER I FINLAND

Namn Född Tjänst Församling Herdaminne e. dy. Ana
CARLANDER
Henricus Simonis
1604-1650
??? ??? ???   LG XI:474
mf ff mf
ff fm f
HOFFRÉN
Henricus Henrici
1650-1718
??? 1) Kapellan
1682-1693
2) Kyrkoherde
1693-1718
1) Iisalmi
2) Kuopio
[Runeberg] LG IX:137
mf ff mf
ff f
HOFFRÉN
Henricus Johannis
1629-1710
??? 1) Kapellan
1652-1671
2) Kyrkoherde
1671-1710
1) Sotkamo
2) Kuopio
--- LG X:237
mf ff mf
ff ff

KLOCKARE I SVERIGE

Namn Född Tjänst Församling Herdaminne e. dy. Ana
JURVELIUS
Jakob Mikaelsson
1695-1755
Pyhäjoki sn
FINLAND
1737-1755 Boteå --- LG IX:64
ff mm mm
mm f

KLOCKARE I FINLAND

Namn Född Tjänst Församling Herdaminne e. dy. Ana
HOFFRÉN
Abraham
1695-1755
??? 1737-1755 Leppävirtta --- LG VIII:69
mf ff mf
ff

SMEDER

Helt enkelt uppdelade per landskap och bruk.