Leifs mormors farfars farfar
VI:25m

ADOLF FOLLBERG
1757-1816
Klockare i Keuruu sn, Mellersta Finland

Sidan senast uppdaterad den 28 september 2019

Adolfs anor 3 generationer bakåt

Adolf föddes i Ruovesi socken så här flyttar vi oss från Keuruu till Ruovesi.
Att Adolf så småningom blir klockare är inte helt otroligt då vi här hittar klockare i alla tre generationerna bakåt.
Släktnamnen Aurelia (Aurelius), Blom och Follberg finns i antavlan. Blom i tre generationer, medan för Aurelia och Follberg har det tagit stopp. Finns således en del kvar att forska på.

På denna antavla tar det stopp för Adolf Follbergs anor!

Arbetare
Torpare/Landbonde
Bönder
Adel
Borgare mm
Officer
Präster
Dräng/Piga/Statare
Smeder
Gästgivare
Hantverkare
Färgkodning
Soldat/båtsman
Klockare

VI:25m
Leifs mormors farfars farfar

Korpralen och klockaren
ADOLF FOLLBERG
1757-1816

Keuruu sn
Mellersta Finland

VII:49m
Leifs mormors farfars farfars far

Klockaren
NILS
FOLLBERG

1727-1782

xxx
Ruovesi sn
Mellersta Finland

VII:49h
Leifs mormors farfars farfars mor

Klockarhustrun
MARGARETA
ANDERSDOTTER BLOM

1728-1808

xxx
Ruovesi sn
Mellersta Finland

VIII:97f
Leifs mm ff ff ff

Okänd

VIII:97m
Leifs mm ff ff fm

Okänd

VIII:98h
Leifs mm ff ff mf

Klockaren
ANDERS
JOHANSSON BLOM

1699-1761

xxx
Ruovesi sn
Mellersta Finland

VIII:98h
Leifs mm ff ff mm

Klockarhustrun
MARIA
ARELIA/AURELIA

1692-1767

xxx
Ruovesi sn
Mellersta Finland

IX:193f
Leifs
mm ff ff ff f

Okänd

IX:193m
Leifs
mm ff ff ff m

Okänd

IX:194f
Leifs
mm ff ff fm f

Okänd

IX:194m
Leifs
mm ff ff fm m

Okänd

IX:195m
Leifs
mm ff ff mf f

Klockaren
JOHAN
ANDERSSON
BLOM

16xx-17xx

xxx
Ruovesi sn
Mellersta Finland

Fler rötter finns
Kontakta mig!

IX:195h
Leifs
mm ff ff mf m

Klockarhustrun
KERSTIN
MATSDR


16xx-17xx

xxx
Ruovesi sn
Mellersta Finland

Vet ej mer
Stopp!

IX:196f
Leifs
mm ff ff mm f

Okänd

IX:196m
Leifs
mm ff ff mm m

Okänd

Biografi

Leifs mormors farfars farfars far
NILS FOLLBERG

Född 19 juli 1727 [hfl]. Död 22 mars 1782 i Ruovesi sn, Finland [3].
[Död av stygn 54 år gammal. Begravd 22 mars 1782 med sång]
Ursprung okänt.

Klockare i Ruovesi sn, Finland.

Gift 17 maj 1749 i Ruovesi sn, Finland [2], med

Leifs mormors farfars farfars mor
MARGARETA ANDERSDOTTER BLOM

Född 14 december 1728 [hfl]. Död 3 oktober 1808 i Rajalax, Ruovesi sn, Finland [3].
[Död av ålderdom, begravd 4 oktober 1808 utan sång]
Dotter till klockaren Anders Johansson Blom och hans hustru Maria Arelia.
Se Familj VIII:98 nedan.

Barn

#1 - Dotter 1
ELISABET (LISA) FOLLBERG

Född 8 februari 1751 i Klockarestugan, Ruovesi sn, Finland [1]. Död 1 oktober 1794 i Kyrkstugan, Ruovesi sn, Finland [3].
[Döpt 9 februari 1751. Faddrar: Capten von Köhler, Fendriken Carl Palmrooth if. Tyrni, xxx Hr. And. Thormarck, dito Joseph Keckonius, Fru Captenskan Christina von Knorring, h. Anna Rosenbom if. Corpula, Jungfru Bertha Renstedt if. Autio]
[Död i lungsot, begravd 9 oktober 1794 med sång]
Vidare öden okända.

#2 - Son 1
ANDERS NILSSON (FOLLBERG)

Född 22 november 1752 vid Kyrkan, Ruovesi sn, Finland [1]. Död 12 april 1755 i Ruovesi sn, Finland [3].
[Döpt 25 november 1752. Faddrar: Fourier Jacob Johan Bergström, länsman Henrik Lind, Göran Henriksson, Johan Johansson, hust. Maria Lullerd (?) ifr. Ritoniemi, Henrik Johans hustr., änkepastorskan Marg: Rönblad, Regina Ruth //hustru till Jacob Johan Bergström//, Pig: Anna Olofsdr]
[Begravd i stillhet under kyrkan 25 april 1755]

#3 - Dotter 2
ESTER NILSDOTTER FOLLBERG

Född 29 mars 1755 vid Kyrkan, Ruovesi sn, Finland [1]. Död 1 maj 1755 i Ruovesi sn, Finland [HisKi].
[Döpt samma datum, dvs 29 mars 1755. Faddrar: Hr. Anders Thormarck, Stud: Joseph Keckonius, Gl. Kl. Anders Blom, Gustav Stenbeck, hust: Maria Luccander, Pig: Sophia Johansdr, do. Sophia Johansdr alla ifrån Ritoniemi]

#4 - Son 2
Leifs mormors farfars farfar
ABRAHAM NILSSON FOLLBERG

Född 24 mars 1757 vid Kyrkan, Ruovesi sn, Finland [1]. Död 10 januari 1816 i Keuruu sn, Finland [3].
[Döpt 25 mars 1757. Faddrar: Lars Forselius, hust Christina Warén (?), Hr. Sacellanen Cairenius, Mad: Beata Immenia, Caisa Forselia, dr Brita Cath Cairenia, Elias Törnqvist, Clara Klixxx]
Gift med Maria Danielsdotter.
Klockare i Keuruu sn, Finland.
Se Familj VI:25.

#5 - Dotter 3
MARIA NILSDOTTER FOLLBERG

Född 9 maj 1759 vid Kyrkan, Ruovesi sn, Finland [1]. Dödsdatum okänt.
[Döpt 10 maj 1759. Faddrar: Joseph Keckonius, Johan Johansson, hust: Maria Luccander, dr. Maria Henriksdr, Gl. Pig: Margreta Mattsdr alla ifrån Ritoniemi]
Förmodligen död ung, då det i marginalen är noterat "död".
Vidare öden okända.

#6 - Son 3
JOHAN NILSSON FOLLBERG

Född 5 maj 1761 vid Kyrkan, Ruovesi sn, Finland [1]. Död 29 november 1761 i Socknestugan, Ruovesi sn, Finaland [HisKi].
[Döpt 7 maj 1761. Faddrar: Lars Forselius, Hr. Magr. Eric Borgström, Johan Johansson Ritoniemi, hust: Christina Wanää, Jfru: Anna Forselia, Pig: Sophia Johansdr xxx]

#7 - Dotter 4
MARGARETA NILSDOTTER FOLLBERG

Född 4 januari 1763 i Sockenstugan, Ruovesi sn, Finland [1]. Död 7 oktober 1764 vid Kyrkan, Ruovesi sn, Finland [HisKi].
[Döpt 5 januari 1763. Faddrar: Hr Sacell Cairenius, Johan Johansson xxx Johan Johansson, Enkefru Collin, Jungfruarna Brita Cath:, Beata Cherst: & Hedwig Cairenies alle wid Kyrkan]

#8 - Dotter 5
HEDVIG NILSDOTTER FOLLBERG

Född 3 oktober 1765 i Sockenstugan, Ruovesi sn, Finland [1]. Dödsdatum okänt.
[Döpt 4 oktober 1765. Faddrar: Hr Serg: A Conrad Becker, Mad: Sara xxx, Hr Sac: Mich: Cairenius, Jungfr. Brita Cotté (?), Christ: & Hedvig Cairenies]
Vidare öden okända.

BARN UTAN KÄND FADER
Nils och Margaretas barnbarn

#1: Son 1
Elias Follberg
1794-18xx
Vidare öden okända

#9 - Son 4
KARL NILSSON FOLLBERG

Född 21 november 1770 i Kyrkobyn, Ruovesi sn, Finland [1]. Död 8 februari 1809 i Rajalax, Ruovesi sn, Finland [3].
[Döpt 22 november 1770. Faddrar: Hr Mag: Andreas Indrenius, Sergeanten Hr Jac: Joh: Bergström, Fru Sara Lovisa Gadd //hustru till sergeanten Conrad Becker//, h: Susanna Johansdr, Göran Johansson, Pig Margar: Henriksdr if. Riton:]
[Död i rödfeber, begravd 18 februari 1809 med sång]

Bonde i Rajalax, Ruovesi sn, Finland.

Gift med

VALBORG MATSDOTTER

Född 10 mars 1777 [hfl]. Död 1809 [hfl].
Dotter till bonden i Rajalax, Mats Gustafsson och hans hustru Valborg Jakobsdotter.

BARN
Nils och Margaretas barnbarn

#1: Son 1
Johan Karlsson Follberg
1808-18xx
Vidare öden okända

#2: Dotter 1
Greta Karlsdotter Follberg
1809-18xx
Vidare öden okända

#10 - Son 5
MIKAEL NILSSON FOLLBERG

Född 2 oktober 1774 i Kyrkobyn, Ruovesi sn, Finland [1]. Död 23 december 1775 i Ruovesi sn, Finland [HisKi].
[Döpt 5 oktober 1774. Faddrar: Fru Majorska Anna Sophia Jägerschöld, Hr Adj. Mich: Grönström dess Fru Maria Elisabet Forselia, Stud. Adam Brobergh]

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1752-58: Rippikirja Ruovesi sn 1723-1758, Kyrkioby sida 2
1759-64: Rippikirja Ruovesi sn 1759-1770, Sockenstuga sida 22.
1765-70: Rippikirja Ruovesi sn 1759-1770, Klockaren sida 119
1771-76: Rippikirja Ruovesi sn 1771-1776, Klockaren sida 118
1777-83: Rippikirja Ruovesi sn 1777-1788, Klockaren sida 170
1784-88: Rippikirja Ruovesi sn 1777-1788, Klockaren sida 174
1789-95: Rippikirja Ruovesi sn 1789-1795, Kyrkstugu sida 191
1802-07: Rippikirja Ruovesi sn 1802-1807, Rajalax sida 265

VIII:98
Anders Johansson Blom & Maria Aurelia

Biografi

Leifs mormors farfars farfars morfar
ANDERS JOHANSSON BLOM

Född 2 september 1699 i Rajalahti, Ruovesi sn, Finland [1]. Död 10 maj 1761 i Ruovesi sn, Finland [3].
[Död i lungsot, begravd 12 maj 1761 med sång]
Son till klockaren Johan Andersson Blom och hans hustru Kerstin Matsdotter.
Se Familj IX:195 nedan.

Klockare i Ruovesi sn, Finland.

Gift med

Leifs mormors farfars farfars mormor
MARIA AURELIA

Född ca 1692 [år uppskattat från ålder angiven i dödbok]. Död 19 januari 1767 i Ruovesi sn, Finland [3].
[Död av ålderdomsbräcklighet 74 år gammal, begravd under kyrkan den 23 januari 1767 med sång]
Ursprung okänt.
Möjligen född i Åbo då just anteckningen "i Åbo" finns i kolumnen till vänster om födelseåret i Rippikirja 1759-1770.

Barn

#1 - Son 1
JOHAN ANDERSSON (BLOM)

Född (döpt) 13 mars 1722 i Ruovesi sn, Finland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#2 - Son 2
ANDERS ANDERSSON BLOM

Född (döpt) 8 mars 1724 i Ruhala, Ruovesi sn, Finland [HisKi]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#3 - Dotter 1
Leifs mormors farfars farfars mor
MARGARETA ANDERSDOTTER BLOM

Född 14 december 1728 [hfl]. Död 3 oktober 1808 i Rajalax, Ruovesi sn, Finland [3].
Gift med Nils Follberg.
Klockarhustru i Ruovesi sn.
Se Familj VII:49 ovan.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1752-58: Ruovesi Rippikirja sida 2 Kyrkioby

IX:195
Johan Andersson Blom & Kerstin Matsdotter

Biografi

Leifs mormors farfars farfars morfars far
JOHAN ANDERSSON BLOM

Födelse- och dödsdatum okända.
Son till länsmannen Anders Blom och hans hustru NN.
Se Familj X:389.

Klockare i Ruovesi sn, Finland.

Gift med

Leifs mormors farfars farfars morfars mor
KERSTIN MATSDOTTER

Födelse- och dödsdatum okända.
Ursprung okänt.

Barn

#1 - Son 1
MATS JOHANSSON

Född (döpt) 2 februari 1694 i Pitkilä (Pitk.), Ruovesi sn, Finland [1]. Dödsdatum okänt.
[Bland faddrarna: And: Bloom, Charin Andersdr Bloom, Lisbeta Bloom hust:]
Vidare öden okända.

#2 - Son 2
JOHAN JOHANSSON

Född (döpt) 6 april 1696 i Rajalahti, Ruovesi sn, Finland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#3 - Son 3
Leifs mormors farfars farfars morfar
ANDERS JOHANSSON BLOM

Född (döpt) 2 september 1699 i Rajalahti, Ruovesi sn, Finland [1]. Död 10 maj 1761 i Ruovesi sn, Finland [3].
Gift med Maria Aurelia.
Klockare i Ruovesi sn.
Se Familj VIII:98 ovan.

#4 - Son 4
TOMAS JOHANSSON

Född (döpt) 17 december 1701 i Ruovesi sn, Finland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#5 - Dotter 1
MARIA JOHANSOTTER

Född (döpt) 31 mars 1704 i Rajalahti, Ruovesi sn, Finland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#6 - Son 5
JAKOB JOHANSSON

Född (döpt) 5 juli 1706 i Rajalahti (Rajalax), Ruovesi sn, Finland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#7 - Son 6
JOSEF JOHANSSON

Född (döpt) 16 mars 1708 i Rajalahti (Rajalax), Ruovesi sn, Finland [1]. Dödsdatum okänt.
Förmodligen död ung då "död" är skrivet i marginalen på födelseboken.
Vidare öden okända.

#8 - Dotter 2
MARGARETA JOHANSDOTTER

Född (döpt) 22 september 1711 i Hakola, Ruovesi sn, Finland [1]. Dödsdatum okänt.
Förmodligen flyttat från socknen då "i Åbo" är skrivet i marginalen på födelseboken.
Vidare öden okända.

#9 - Dotter 3
SOFIA JOHANSDOTTER

Född (döpt) 29 mars 1714 i Hakola (Hacopää by), Ruovesi sn, Finland [1]. Dödsdatum okänt.
Förmodligen flyttat från socknen då "afflyttadt" är skrivet i marginalen på födelseboken.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
xxx

Källor

[1] Födelse- och/eller dopbok för den aktuella socknen/församlingen.

[2] Lysning- och/eller vigselbok för den aktuella socknen/församlingen.

[3] Död- och/eller begravningsbok för den aktuella socknen/församlingen.

[4] Husförhörslängd för den aktuella socknen/församlingen.

[5] Mantalslängd för den aktuella socknen/församlingen.

[6] Bouppteckning för den aktuella personen.

[7] HisKi - Historieböcker, Genealogiska Samfundet i Finland (www.hiski.genealogia.fi]