Barbros farmors mormors mormors morfars far
IX:127m

RAFAEL POUSETTE
1648-1703
Hammarsmed vid Lövsta bruk, Österlövsta sn, Uppland

Sidan senast uppdaterad den 15 februari 2017

Rafaels anor 3 generationer bakåt
Arbetare
Torpare/Landbonde
Bönder
Adel
Borgare, mm
Officer
Präster
Dräng/Piga/Statare
Smeder
Gästgivare
Hantverkare
Färgkodning
Soldat/båtsman
Klockare

IX:127m
Barbros farmors mormors mormors
morfars far

Hammarsmeden
RAFAEL POUSETTE
1648-1703

Lövsta bruk
Österlövsta sn
Uppland

X:253m
Barbros fm mm mm mf ff

Mjölnaren
NOE POUSETTE
1622-1703

Lövsta bruk
Österlövsta sn
Uppland

X:253h
Barbros fm mm mm mf fm

Mjölnarhustrun
MARIA CHEVET
1631-1697

Lövsta bruk
Österlövsta sn
Uppland

XI:505m
Barbros fm mm mm ff

Mästersmältaren
GODEFROID POUSETTE
1592-16xx

Lövsta bruk
Österlövsta sn
Uppland

XI:505h
Barbros
fm mm mm
fm f

Okänd

XI:506m
Barbros fm mm mm mf

???
BRICCIUS CHEVET
1596-16xx

xxx
xxx
Belgien

XI:506h
Barbros fm mm mm mm

???
JOHANNA MARTIN
1601-16xx

xxx
xxx
Belgien

IX:126m
Barbros
fm mm mm
fm f

Okänd

IX:126m
Barbros
fm mm mm
fm f

Okänd

IX:126m
Barbros
fm mm mm
fm f

Okänd

IX:126h
Barbros
fm mm mm
fm m

Okänd

IX:126m
Barbros
fm mm mm
fm f

Okänd

IX:126m
Barbros
fm mm mm
fm f

Okänd

IX:126m
Barbros
fm mm mm
fm f

Okänd

IX:126m
Barbros
fm mm mm
fm f

Okänd

Familj X:253
Noe Pousette & Maria Chevet

Biografi

Barbros farmors mormors mormors morfars far
NOE POUSETTE

Född ca xxx [internet]. Död xxx [internet].
Son till mästersmältaren Godefroid Pousette och hans hustru NN.
Se Familj XI:505 nedan.

xxx

Gift med

Barbros farmors mormors mormors morfars mor
MARIA CHEVET

Född ca xxx [internet]. Död xxx [internet].
Dotter till räckarmästaren Briccius Chevet och hans hustru Johanna Martin.
Se Familj XI:506 nedan.

Barn

#x - Son y
Barbros farmors mormors mormors morfars far
RAFAEL POUSETTE

Född 1648 i Film sn, Uppland [år angivet i dödbok]. Död 16 december 1703 i Lövsta bruk, Österlövsta sn, Uppland [3].
Se Familj IX:127.

Källor

[1] Födelse- och/eller dopbok för den aktuella socknen/församlingen.

[2] Lysning- och/eller vigselbok för den aktuella socknen/församlingen.

[3] Död- och/eller begravningsbok för den aktuella socknen/församlingen.

[4] Husförhörslängd för den aktuella socknen/församlingen.

[5] Mantalslängd för den aktuella socknen/församlingen.

[6] Bouppteckning för den aktuella personen.

[7] E.J. Schütz: Biografiska anteckningar om Embets- och Tjenstemännen vid Rikets Generallandtmäterikontor samt Ordinarie eller Förste Landtmätare i Sverige 1630-1895.

[8] Viktor Ekstrand: Svenska Lantmätare 1628-1900. Biografisk förteckning. Umeå och Uppsala 1896-1903.

[9] Riksarkivet SVAR: Meritförteckningar, Finska indelta regementen, SE/KrA/0321/II/65 (1769-1807).

[10] Ernst Grape: Postkontor och Postmästare. Postverkets Tryckeri Stockholm 1951.